Disclaimer

Semua maklumat di laman web ini diterbitkan dengan seikhlas hati dan hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. OpzzpinkyDotCom tidak membuat apa-apa jaminan mengenai kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat ini.

Apa-apa tindakan yang anda ambil atas maklumat yang anda temukan di laman web ini, adalah dengan risiko anda sendiri. OpzzpinkyDotCom tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian dan / atau ganti rugi yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini.